Om oss

Bakgrund
Det är ett hälsonätverk i Borås som är initiativtagarna till Aktivaste Arbetsplats som nu finns på flera orter. Tävlingen har varit igång sedan år 2007 och partners som varit med från start är: Borås stad, SP, H&M och Volvo bussar.
Hälsonätverkets syfte och målsättning ar att tillsammans anordna gemensamma föreläsningar och skapa en aktivitetstävling där alla kan delta utifrån sin verksamhets förutsättningar och mål.

 

Vad är aktivaste
Aktivaste är ett verktyg för arbetsplatser som långsiktigt vill aktivera sin personal till en aktiv vardag hela året. Varje kund erhåller en egen administrationssida för att följa upp statistik och topplistor inom den egna verksamheten men även gentemot andra arbetsplatser som deltar.

 

Varför Aktivaste
Målsättningen är att varje kund har möjlighet att göra vissa anpassningar för att verktyget skall passa verksamheten. Aktivaste kan även ge indikationer på vad friskvårdsinsatser ger för resultat.

 

Utmana varandra
Det finns en stor drivkraft och glädje i att utmana andra företag, vilket lockar fler till att vara med och få möjligheten att medverka i samma nätverk i arbetet för mer aktiva medarbetare