Företagslösningar

Träningsdagbok med registrering för hela året

Aktivaste är ett verktyg för arbetsplatser/organisationer som långsiktigt vill aktivera sin per-sonal. Erbjud era anställda att använda aktivaste.se som en del i ert friskvårdsarbete hela året. Träningsdagboken är alltid aktiv för registrering av träningspass/aktiviteter. Det finns flera olika aktiviteter som ni kan välja bland.

Egen administrationssida

Alla kunder får en egen sida för att följa upp resultat och statistik.

Informationsmaterial

Alla kunder får tillgång till digitalt och tryckt informationsmaterial och affischer för den interna marknadsföringen.

Lönsamt att arbeta långsiktigt

Alla nya kunder betalar initialt en startavgift första året, därefter enbart en serviceavgift per månad. Vilket gör aktivaste till ett mycket prisvärt koncept när ni deltar flera år i rad.


Pris

 • 1-20 anställda

 • Startavgift 3 000 kr
 • Serviceavgift 400 kr/månad
 • 21-50 anställda

 • Startavgift 5 000 kr
 • Serviceavgift 500 kr/månad
 • 51-100 anställda

 • Startavgift 10 000 kr
 • Serviceavgift 600 kr/månad
 • 101-150 anställda

 • Startavgift 15 000 kr
 • Serviceavgift 700 kr/månad

 • 151-500 anställda

 • Startavgift 20 000 kr
 • Serviceavgift 800 kr/månad
 • 501-1000 anställda

 • Startavgift 30 000 kr
 • Serviceavgift 900 kr/månad
 • 1001-5000 anställda

 • Startavgift 40 000 kr
 • Serviceavgift 1 100 kr/månad
 • 5001 anställda och fler

 • Startavgift 50 000 kr
 • Serviceavgift 4 000 kr/månad

Tilläggstjänster

Att stärka ert arrangemang, arbeta mer med intern marknadsföring eller primera era anställda, vi levererar...
 • Profilerade startpaket

 • Prisbord för era anställda • Tryckt material och rollups • Fler hälsorelaterade aktiviteter för er personal


Kontakta oss för offert


Vi hjälper er…

Vill ni stärka ert arrangemang, arbeta mer med intern marknadsföring eller primera era anställda, vi levererar
- Profilerade startpaket
- Prisbord för era anställda
- Tryckt material och roll-ups

info@tlevent.se