En träningsdagbok med tävlingar och utmaningar under hela året. Kan användas av alla på arbetsplatsen utifrån egna förutsättningar och mål. Hälsovinsterna är många både för den egna individen och arbetsplatsen. Arbetsrelaterade motionsaktiviteter är kul och skapar gemenskap.

Stegtävling

En stegtävling motiverar många på arbetsplatsen, för att det är ett enkelt och roligt. Sätt upp mål och tidsperiod för er arbetsplats. Sen är det ut och traska och registrera kilometer som gäller!

Aktivitetstävling

Kicka igång personalen med en aktivitetstävling. Målet är att varje deltagare skall genom-föra minsta 20 träningspass på minst 30 minuter. Ni väljer tid och längd på er aktivitet

Stand up

En kampanj för ett mer aktivt arbetsliv som minskar antalet ”sittande” timmar för ett bättre välmående.

Företagsutmaningen

Vi hjälper er att skapa en tävling/kampanj utifrån era förutsättningar och behov

Upploppet

Skall ni delta i något speciellt motionslopp under året? Träningen inför loppet är halva nöjet med att delta. Med funktionen ”Upploppet” kan ni som företag se hur mycket trä-ningstid och kilometer som registrerat inför loppet. Varje deltagare kan även få en upp-skattad tid.

Varför aktivaste

Ett verktyg för arbetsgivare/organisationer som långsiktigt vill aktivera sin personal, hela året.

Våra partners

ADDRESS

  • Adress: Badvägen 1 51831 Sandared
  • Email: info@tlevent.se
  • Webadress: www.aktivaste.se
  • Telefonnummer: 033-20 59 18

Deltagande arbetsplatser